I/J/2 Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego, kierownicy punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-16
Opis:
W trakcie zajęć uczestnicy w grupach przeanalizują adekwatne do tematyki szkolenia fragmenty ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016 r. Następnie nauczyciele wypracują listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokumentowania innowacji pedagogicznej w przedszkolu. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu interaktywnego.
Zakres:
Rodzaje innowacji pedagogicznych w przedszkolu i ich podstawy prawne. Rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne innowacji pedagogicznych w przedszkolu. Zadania nauczyciela i dyrektora w zakresie przebiegu, przygotowania i realizacji innowacji pedagogicznej w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-16
Data zakończenia: 2019-10-16
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/J/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×