IV/20 Gry i zabawy ruchowe w klasach I-IV

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego klas I–IV szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-04-23
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji na temat funkcji gier i zabaw w wychowaniu fizycznym dzieci z klas I–IV. Następnie uczestnicy zapoznają się z różnymi formami zadań ruchowych, które można wykorzystać w wyścigach rzędów.Poznane elementy zostaną utrwalone poprzez czynny i aktywny udział w zajęciach praktycznych. Przewidziana jest też praca w grupach, analiza przedstawionych gier oraz dzielenie się własnymi pomysłami.
Zakres:
Poznanie zadań ruchowych do gier i zabaw. Organizacja lekcji w formie wyścigów rzędów jako forma kształtowania sprawności ogólnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-04-23
Data zakończenia: 2020-04-23
Adres: Platforma Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie Moodle 23 kwietnia o godz. 13.00. Otrzymają Państwo mailowo szczegółowe informacje dotyczące logowania.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/23/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet:
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×