I/H/23 Gry i zabawy ruchowe w klasach I-IV

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego klas I–IV szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-18
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji na temat funkcji gier i zabaw w wychowaniu fizycznym dzieci z klas I–IV. Następnie uczestnicy zapoznają się z różnymi formami zadań ruchowych, które można wykorzystać w wyścigach rzędów.Poznane elementy zostaną utrwalone poprzez czynny i aktywny udział w zajęciach praktycznych. Przewidziana jest też praca w grupach, analiza przedstawionych gier oraz dzielenie się własnymi pomysłami.
Zakres:
Poznanie zadań ruchowych do gier i zabaw. Organizacja lekcji w formie wyścigów rzędów jako forma kształtowania sprawności ogólnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-03-18
Data zakończenia: 2020-03-18
Adres: XIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Kopernika 16A
Sala: gimnastyczna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/23/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×