I/J/20 Dyrektor jako pracodawca - podstawy prawne zadań i obowiązków nauczycieli

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-04
Opis:
W trakcie szkolenia omówione zostaną( z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) zadania i obowiązki nauczyciela w kontekście prawa oświatowego. Następnie przedstawione zostaną rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczyciela i konsekwencje naruszeń prawa. Dyskusja podczas szkolenia umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń i uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania.
Zakres:
Zadania i obowiązki nauczycieli - źródła odpowiedzialności prawnej. Rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczyciela. Konsekwencje naruszeń prawa.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-12-04
Data zakończenia: 2019-12-04
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 12.00–15.15
Prowadzący:
Koordynator: Beata Wierzba
Trener: Beata Wierzba
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/J/20/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×