I/K/19 Dokumentacja dyrektora szkoły

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-18
Opis:
W pierwszej części szkolenia, przeprowadzonej w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej, omówiony zostanie wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami i technikami tworzenia i modyfikacji, a także wprowadzania dokumentów wewnątrzszkolnych. Przekazane zostaną przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych do wykorzystania w placówce oświatowej.
Zakres:
Obowiązkowa dokumentacja szkolna zgodna z przepisami prawa oświatowego. Zasady i techniki tworzenia, realizacji i modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych. Przykłady wzorów dokumentów obowiązujących w szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-05-18
Data zakończenia: 2021-05-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 12.30–15.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Wierzba
Trener: Beata Wierzba
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/K/19/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak