III/A/6 BHP w szkole

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-06-27
Opis:
Głównym celem warsztatów jest uświadomienie zakresu odpowiedzialności, jaką ponosi nauczyciel w trakcie realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zostaną omówione obowiązki nauczyciela związane z działaniami podejmowanymi przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie realizacji procesu dydaktycznego, podczas pełnienia dyżuru, transportu uczniów i rekolekcji, w razie wypadków i zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym oraz jaka jest jego odpowiedzialność. Przedstawione zostaną obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp na terenie szkoły. Poruszone zostaną również tematy związane z kontrolowaniem pracowników. Podejmiemy próbę stworzenia mapy bezpieczeństwa szkoły i najbliższego otoczenia. Omówione zostaną także kwestie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej uczniów
Zakres:
Niezbędna dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym – podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rekolekcji, wycieczek i wyjść grupowych oraz imprez i rajdów rowerowych. Normy i procedury obowiązujące w szkole
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2018-06-27
Data zakończenia: 2018-06-27
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.30-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/A/6/1
Oferta: 2017/2018
Priorytet: Brak