I/H/13 Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-02
Opis:
Podczas warsztatów szczegółowo omówione zostaną zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz korzyści wynikające z wykorzystania tego narzędzia w pracy nauczyciela. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (w pracowni komputerowej) oraz e-learningowej.
Zakres:
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym – formatowanie liczb, wprowadzanie formuł, formatowanie warunkowe. Prezentacja danych w formie wykresu. Rodzaje formuł warunkowych, składnia instrukcji warunkowych, funkcje zagnieżdżone.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-12-02
Data zakończenia: 2019-12-09
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15. I część; 2 grudnia II część; 9 grudnia.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Olczak
Trener: Janusz Olczak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/13/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×