I/J/3 Analiza i wykorzystanie przez dyrektora szkoły wyników egzaminów zewnętrznych w nadzorze pedagogicznym

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i branżowych.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
27
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-18
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od zaprezentowania dostępnych raportów wyników egzaminów zewnętrznych CKE i OKE. Następnie uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat formułowania wniosków w zakresie edukacyjnych wyników szkoły. W ramach podsumowania szkolenia przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w celu diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów.
Zakres:
Tworzenie raportów dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminów zewnętrznych jako element nadzoru pedagogicznego. Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych do diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów. Planowanie pracy dyrektora szkoły w oparciu wyniki edukacyjne uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-03-18
Data zakończenia: 2020-03-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/J/3/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×