II/H/6 Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Pedagogika specjalna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dzieckiem z niepełnosprawnością
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-12
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia definicji i rodzajów komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji. Poznają przykłady takich zestawów. W czasie szkolenia będą mogli wypróbować programy do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Forma zakończy się wymianą doświadczeń między uczestnikami
Zakres:
Pojęcie, rodzaje i przykłady komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Podstawa programowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Indywidualny zestaw do porozumiewania się. Technologia wspomagająca. Pomoce do porozumiewania się
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2018-10-12
Data zakończenia: 2018-10-12
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 69
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00-17.15.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/H/6/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak