III/12 Szkoła bez ocen – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i dyrektorzy szkół.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-29
Opis:
Spotkania sieci będą się odbywać głównie na platformie edukacyjnej. Adresatami sieci są nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy zainteresowani są wdrażaniem projektu "Szkoła bez ocen". Uczestnicy zapoznają się z celami szkolnego oceniania w polskim prawie oświatowym. Spotkanie i rozmowa z osobami już pracującymi bez ocen pozwoli na wymianę doświadczeń i odpowiedź na pytanie jak zacząć?
Zakres:
Rola oceniania w szkole. Dobre praktyki nauczycieli. Szkolne ocenianie w polskim prawie oświatowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-03-29
Data zakończenia: 2023-03-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci odbędzie się w godz. 17.00–19.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/12/3
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych