IV/7 Sieć wspomagania i samokształcenia dla nauczycieli techniki

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Część zajęć będzie poświęcona doskonaleniu umiejętności: posługiwania się posiadanymi narzędziami i sprzętem technicznym, dostrzegania wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka oraz rozwijania kreatywności technicznej. Na pozostałych zajęciach omawiane będą możliwości wprowadzenia innowacji. Podjęta będzie również próba opracowania przykładowego (uniwersalnego) rozkładu materiału. Opracowane rozwiązania zostaną opublikowane na witrynie ZCDN-u z uwzględnieniem praw autorskich.
Zakres:
Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy oraz wyboru zadań praktycznych przeznaczonych do realizacji w ramach lekcji techniki w warunkach klasy szkolnej. Wykaz/zestaw prac możliwych do wykonania na lekcjach techniki w klasach IV–VI. Sposoby rozwiązywania problemów krok po kroku. Wykaz tematów zajęć realizowanych metodą projektu. Wytyczne dotyczące tworzenia pracowni technicznych w szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8+12
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy do udziału w "Sieci wspomagania i samokształcenia dla nauczycieli techniki". Termin pierwszego spotkania zostanie wyznaczony po zebraniu się grupy.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/7/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×