IV/7 Sieć wspomagania i samokształcenia dla nauczycieli techniki

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-16
Opis:
Część zajęć będzie poświęcona doskonaleniu umiejętności: posługiwania się posiadanymi narzędziami i sprzętem technicznym, dostrzegania wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka oraz rozwijania kreatywności technicznej. Na pozostałych zajęciach omawiane będą możliwości wprowadzenia innowacji. Podjęta będzie również próba opracowania przykładowego (uniwersalnego) rozkładu materiału. Opracowane rozwiązania zostaną opublikowane na witrynie ZCDN-u z uwzględnieniem praw autorskich.
Zakres:
Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy oraz wyboru zadań praktycznych przeznaczonych do realizacji w ramach lekcji techniki w warunkach klasy szkolnej. Wykaz/zestaw prac możliwych do wykonania na lekcjach techniki w klasach IV–VI. Sposoby rozwiązywania problemów krok po kroku. Wykaz tematów zajęć realizowanych metodą projektu. Wytyczne dotyczące tworzenia pracowni technicznych w szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8+12
Data rozpoczęcia: 2020-03-16
Data zakończenia: 2020-05-30
Adres: Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/7/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×