V/1 Sieć współpracy pedagogów

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Działania opiekuńczo-wychowawcze placówki oświatowej
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
pedagodzy wszystkich typów szkół
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-09-22
Opis:
W ramach sieci planowane są spotykania ze specjalistami i ekspertami, na których podejmowane będą wybrane tematy. Będą to pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji działajacych na rzecz ucznia i rodziny. Podczas spotkań będziemy mieli możliwość wymiany doświadczeń, wypracowywania inspirujących materiałów oraz programów i innowacji pedagogicznych
Zakres:
Dokumentacja pedagoga szkolnego. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom i rodzicom. Doradztwo zawodowe. Interwencje wychowawcze. Pedagog jako koordynator działań wychowawczo-profilaktycznych w placówce
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 15
Data rozpoczęcia: 2018-09-22
Data zakończenia: 2019-05-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie sieci współpracy pedagogów odbędzie się w godz. 10.00-13.00.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/V/1/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak