V/8 Sieć współpracy nauczycieli uczących programowania

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
Inny
Grupa docelowa:
zainteresowania nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-09-22
Opis:
Sieć prowadzona będzie metodą b-learningu i rozpocznie się stacjonarnym warsztatem w pracowni komputerowej. Celem pierwszego spotkania będzie wymiana doświadczeń związanych z wprowadzaniem programowania na różnych poziomach edukacyjnych oraz ustalenie zasad współpracy i wymiany wypracowanych materiałów na platformie e-learningowej. Podsumowaniem pracy będzie zamykające spotkanie stacjonarne, na którym zostaną omówione wszystkie tematy i wątki poruszane w pracy online
Zakres:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z informatyki. Opracowanie i dobór materiałów dydaktycznych. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela informatyki. Wykorzystanie alternatywnych środowisk programistycznych w pracy z uczniem
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20
Data rozpoczęcia: 2018-09-22
Data zakończenia: 2019-06-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie Sieci odbędzie się 22 września w godz. 10.00-14.00 w ZCDN-ie (sala 107).
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Krzysztof Koroński
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/V/8/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak