V/7 Sieć współpracy nauczycieli matematyki w szkole podstawowej

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele uczący matematyki w szkole podstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-20
Opis:
W ramach spotkań bezpośrednich oraz wymiany mailingowej uczestnicy wypracują własne pomysły wdrożenia nowych metod pracy i rozwiązań metodycznych wspomagających realizację podstawy programowej w szkole podstawowej. Część spotkań poświęcona będzie przygotowaniu banku zadań egzaminacyjnych, przydatnych w przygotowaniu ósmoklasistów do egzaminu kończącego szkołę
Zakres:
Innowacyjne metody realizacji podstawy programowej. Sposoby kształcenia umiejętności rozumowania i argumentowania. Zadania powtórzeniowe przed egzaminem ósmoklasisty
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2018-10-20
Data zakończenia: 2019-05-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: sala120
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie sieci odbędzie się w godz. 10.00-13.00
Prowadzący:
Koordynator: Beata Misiak
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/V/7/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak