V/3 Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-02-13
Opis:
Celem sieci współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest utworzenie grupy zaangażowanych, kreatywnych, poszukujących innowacyjnych rozwiązań nauczycieli nastawionych na współpracę, dzielenie się doświadczeniem oraz rozwijanie własnych kompetencji zawodowych. Praca w sieci i kontaktowanie się drogą elektroniczną wymagać będzie systematyczności. Pozwoli na szybsze przekazywanie informacji o konkursach, ciekawych spotkaniach, nowatorskich programach, jak również poprzez dyskusję sprawi, iż pojawiające się problemy dydaktyczne czy wychowawcze staną się prostsze do rozwiązania. Uczestnictwo w sieci umożliwi poprawę jakości nauczania i uczenia się
Zakres:
Cele i zasady współpracy uczestników sieci. Innowacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wymiana doświadczeń – bank pomysłów
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2 spotkania x 5h
Data rozpoczęcia: 2019-02-13
Data zakończenia: 2019-06-15
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 107.119
Opis organizacyjny szkolenia:
I spotkanie sieci odbędzie się w godz. 15.00-18.00
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/V/3/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak