V/12 Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Biblioteka szkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-05-20
Opis:
Zapoznanie uczestników z nowym systemem wspierania pracy nauczyciela. Omówienie celów sieci jako formy wzajemnego uczenia się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywania kontaktów i współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się ciekawymi pomysłami. Poznanie materiałów należących do otwartych zasobów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane w pracy nauczyciela bibliotekarza
Zakres:
Sieć współpracy i samokształcenia jako forma wsparcia metodycznego i merytorycznego nauczycieli bibliotekarzy. Dokumenty wymagane w bibliotece szkolnej. Realizacja podstawy programowej w bibliotece szkolnej. Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych. Aplikacje do tworzenia interaktywnych testów
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-05-20
Data zakończenia: 2019-05-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
spotkanie Sieci odbędzie się w godz. 15.30-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Regina Czekała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/V/12/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak