IV/17 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Początkujący nauczyciele matematyki klas 4-8, maksymalny staż pracy 4 lata jak jak i pozostali nauczyciele z dłuższym stażem pracy.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Sieć prowadzona będzie na platformie edukacyjnej Moodle (on-line). Adresatami sieci są początkujący nauczyciele matematyki szkół podstawowych (staż pracy max 4 lata) jak i pozostali nauczyciele z dłuższym stażem pracy . Spotkania pozwolą na ułatwienie startu w sferze edukacji i tworzenie własnego warsztatu pracy. Spotkania on-line - zapoznanie z różnymi metodami pracy na lekcjach matematyki, przybliżanie różnych form pracy.
Zakres:
Podstawowe dokumenty w szkole. Warsztat pracy nauczyciela matematyki. Aktywizujące metody pracy na lekcji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 16 (4 spotkania x 4h)
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: -platforma Moodle
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
-
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/17/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: IV - Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×