IV/17 Sieć współpracy i samokształcenia początkujących nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Początkujący nauczyciele matematyki klas 4-8, maksymalny staż pracy 4 lata.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-01-20
Opis:
Sieć prowadzona będzie zarówno na platformie edukacyjnej, jak i podczas spotkań stacjonarnych, harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Adresatami sieci są początkujący nauczyciele matematyki szkół podstawowych (staż pracy max 4 lata). Spotkania pozwolą na ułatwienie startu w sferze edukacji i tworzenie własnego warsztatu pracy. Spotkania stacjonarne - zapoznanie z różnymi metodami pracy na lekcjach matematyki, przybliżanie różnych form pracy.
Zakres:
Podstawowe dokumenty w szkole. Warsztat pracy nauczyciela matematyki. Aktywizujące metody pracy na lekcji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 16 (4 spotkania x 4h)
Data rozpoczęcia: 2020-01-20
Data zakończenia: 2020-01-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 15.00 -18.15
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/17/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: IV - Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×