III/1 Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pedagodzy szkolni.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-06-07
Opis:
W ramach sieci planowane są spotkania ze specjalistami i ekspertami. Będą to pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz ucznia i rodziny. Spotkania będą miały na celu: wymianę doświadczeń, wypracowanie inspirujących materiałów, opracowanie programów i innowacji pedagogicznych. Inaugurujące spotkanie rozpocznie się w tramwaju, którym uczestnicy dojadą do kawiarni w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie. W kawiarni odbędzie się dyskusja o klubie pedagoga, relacjach i współpracy pedagoga i pedagoga specjalnego oraz o sytuacji zaobserwowanej podczas przejazdu tramwajem.
Zakres:
Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi i psychologicznymi. Uczeń zdolny. Zasady prowadzenia interwencji pedagogiczno-psychologicznych. Dokumentacja pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-06-07
Data zakończenia: 2023-06-07
Adres: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie inaugurujące pracę Sieci odbędzie się, w godz.10.00-13.00, w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Olczak
Trener: Janusz Olczak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/1/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX