IV/16 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariusza i Samorządów Uczniowskich

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, opiekunowie szkolnych klubów wolontariusza i samorządów uczniowskich.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-18
Opis:
Uczestnicy będą mogli wspólnie wybrać zagadnienia, które będą omawiane. Kolejne spotkania sieci będą tworzone według zgłaszanego przez uczestników zapotrzebowania tematycznego lub problemowego.
Zakres:
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości. Poznanie różnych form pracy w formie stacjonarnej i online.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-10-18
Data zakończenia: 2021-10-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu spotkania otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Przemysław Landowski
Trener: Przemysław Landowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/16/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: II - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro