IV/10 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Praca w ramach sieci będzie się odbywać online. W czasie spotkań online uczestnicy będą dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi wybranych tematów.
Zakres:
Pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka różnych niepełnosprawności. Metody pracy. Ocenianie i dostosowanie wymagań zgodnie z orzeczeniami. Praca zespołowa nauczycieli. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Platforma e-learningowa Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle. Zachęcamy również do kontaktu mailowego z Prowadzącą: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/10/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak