IV/10 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
18
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-12
Opis:
W trakcie całego roku szkolnego przewidziane są cztery spotkania stacjonarne. Pozostałe działania podejmowane w ramach pracy sieci będą się odbywać online. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy poznają pojęcia i charakterystykę różnych niepełnosprawności. Kolejne spotkania będą dotyczyć metod pracy oraz współpracy z rodzicami. Na ostatnim spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z dostosowaniem wymagań. W czasie spotkań online uczestnicy będą dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi wybranych tematów.
Zakres:
Pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka różnych niepełnosprawności. Metody pracy. Ocenianie i dostosowanie wymagań zgodnie z orzeczeniami. Praca zespołowa nauczycieli. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2019-11-12
Data zakończenia: 2019-11-12
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 14.30–17.00
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/10/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×