III/6 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych – „Na finiszu"

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4 – 8.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
19
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-19
Opis:
Sieć prowadzona będzie głównie na platformie edukacyjnej korbank i moodle, ale też podczas spotkań stacjonarnych - harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Adresatami sieci są nauczyciele matematyki szkół podstawowych. Na pierwszych spotkaniach uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi wymagań egzaminacyjnych z matematyki w roku szkolnym 2023/24 oraz zostaną przedstawione wymagania, które będą obowiązywały w tym roku szkolnym. Uczestnicy także poznają wymagania, które zostaną w tym roku szkolnym pominięte w czasie egzaminu. Następne spotkania będą przeznaczone na analizę i właściwy dobór zadań przygotowujących do egzaminu, co pozwoli na samodzielne dokonanie weryfikacji typowych zadań ze względu na nowe wymagania. Kolejne spotkania będą służyły dyskusji i omawianiu wątpliwości jakie pojawią się w czasie pracy z uczniami. Powstanie też biblioteczka zadań zgodnie z obowiązującymi aktualnie wymaganiami do wykorzystania przez uczestników sieci.
Zakres:
Podstawy prawne uzasadniające dokonywanie zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Analiza nowych wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Doskonalenie umiejętności doboru zadań przygotowujących ucznia do egzaminu w świetle nowych wymagań.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20
Data rozpoczęcia: 2023-09-19
Data zakończenia: 2023-09-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie inaugurujące prace Sieci odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/III/6/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak