IV/1 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego- kreatywny polonista

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Pierwsze spotkanie zaplanowano jako spotkanie organizacyjne. Kolejne spotkanie będzie poświęcone omówieniu zgromadzonych i wypracowanych materiałów. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy opracowują materiały indywidualnie lub w małych zespołach (pomysły na lekcje i ćwiczenia, powiązane z treściami z nowej podstawy programowej z przedmiotu). Ostatnie spotkanie to podsumowanie i omówienie pracy sieci.
Zakres:
"Kształcenie literackie i kulturowe", "Kształcenie językowe", "Tworzenie wypowiedzi" i "Samokształcenie" w Podstawie programowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej (od roku szkolnego 2017/2018) i ponadpodstawowej (od roku szkolnego 2019/2020).
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 12 (pierwsze spotkanie 4h)
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: platforma Moodle
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
-
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×