IV/6 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców zawodowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele pierwszego etapu kształcenia.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-20
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia kilku wybranych narzędzi i metod pracy z uczniem indywidualnym oraz z klasą. Grupa uczestników sieci wybierze konkretne metody pracy i przećwiczy je. Następnie, uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy.Wypracują w nich scenariusze zajęć do prowadzenia spotkań indywidualnych z uczniami. Scenariusze zostaną omówione przez uczestników warsztatów. Na zakończenie zostaną zaproponowane zagadnienia do kolejnych spotkań w ramach sieci.
Zakres:
Metody i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodowego: propozycje doradczych rozmów indywidualnych i grupowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-02-20
Data zakończenia: 2020-02-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie odbędzie się w godz. 10:00 -14:00.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/6/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×