IV/6 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców zawodowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele pierwszego etapu kształcenia.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
23
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia kilku wybranych narzędzi i metod pracy z uczniem indywidualnym oraz z klasą. Grupa uczestników sieci wybierze konkretne metody pracy i przećwiczy je. Następnie, uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy.Wypracują w nich scenariusze zajęć do prowadzenia spotkań indywidualnych z uczniami. Scenariusze zostaną omówione przez uczestników warsztatów. Na zakończenie zostaną zaproponowane zagadnienia do kolejnych spotkań w ramach sieci.
Zakres:
Metody i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodowego: propozycje doradczych rozmów indywidualnych i grupowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Platforma e-learningowa Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle. Zachęcamy również do kontaktu mailowego z Prowadzącą: akacala@zcdn.edu.pl
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/6/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×