IV/12 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Podczas pierwszego spotkania zostaną rozpoznane zasoby i potrzeby uczestników, ustalone cele, harmonogram pracy i plan działań na platformie. Nauczyciele będą mieli także możliwość integracji. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy sieci będą się dzielić doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami oraz będą tworzyć nowe rozwiązania. W ramach sieci odbędą się także spotkania z ekspertami
Zakres:
Tworzenie planów i programów. Wypracowanie wspólnej bazy ciekawych rozwiązań. Stworzenie banku pomysłów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 16.30–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/12/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: II - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro