IV/4 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – zajęcia terenowe

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Zajęcia sieci odbędą się w pięciu sesjach. Podczas zajęć wprowadzających rozpoznane zostaną oczekiwania uczestników i wypracowany zostanie program i harmonogram działania. Następnie odbędą się dwie wyjazdowe sesje zajęć w terenie. W trakcie czwartej sesji nauczyciele, we współpracy, opracują scenariusze i karty pracy do wybranych przez siebie tematów zajęć. Materiały zostaną przedstawione i omówione podczas sesji podsumowującej sieć.
Zakres:
Rodzaje i tematyka przyrodniczych zajęć organizowanych poza szkołą. Organizacja przyrodniczych zajęć terenowych i materiały wspierające ich realizację. Praktyczna realizacja wybranych zajęć terenowych. Osiągnięcia i problemy nauczycieli realizujących przyrodnicze zajęcia w terenie – wymiana doświadczeń. Opracowanie i upowszechnienie scenariuszy do wybranych zajęć terenowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 25
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Platforma Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia w „Sieci” będą się odbywać ma platformie Moodle i poprzez pocztę elektroniczną. Po zebraniu się grupy i konsultacji z uczestnikami, zostanie wypracowany ostateczny program działania. Zajęcia praktyczne w terenie wstępnie zaplanowano na czerwiec a zakończenie pracy „Sieci” na sierpień bieżącego roku. Szczegółowych informacji udziela Zdzisław Nowak nauczyciel konsultant ds. edukacji przyrodniczej i ekologicznej; znowak@zcdn.edu.pl, tel. (91) 43 50 656, kom. 608 025 431.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska, Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/4/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×