III/7 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
-
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-01-31
Opis:
Na pierwszym spotkaniu uczestnicy poznają pojęcia i charakterystykę różnych niepełnosprawności. Kolejne spotkania dotyczyć będą metod pracy stosowanych przez nauczycieli oraz współpracy z rodzicami. Ostatnie spotkanie dotyczyć będzie dostosowań wymagań. W czasie spotkań online uczestnicy będą dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi wybranych tematów.
Zakres:
Pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka różnych niepełnosprawności. Metody pracy. Ocenianie i dostosowanie wymagań zgodnie z orzeczeniami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-01-31
Data zakończenia: 2023-01-31
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie odbędzie się w godz. 14.30-17.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/7/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych