IV/2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
W ramach spotkań bezpośrednich oraz pracy na platformie Moodle uczestnicy wymienią się propozycjami wdrożeń treści programowych różnymi metodami pracy. Praca grupy zostanie zogniskowana na procedurach rozwiązywania problemów, w których dominuje umiejętność argumentowania. Jednym z oczekiwanych efektów będzie stworzenie banku zadań sprzyjających rozwojowi umiejętności logicznego rozumowania i argumentowania. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, ponadto przewidziana jest samodzielna praca na platformie Moodle.
Zakres:
Wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnych metod realizacji podstawy programowej. Dzielenie się praktyką w kształceniu umiejętności rozumowania i argumentowania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy do udziału w "Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki". Termin pierwszego spotkania zostanie wyznaczony po zebraniu się grupy.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×