IV/2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Spotkania Sieci odbywać się będą na platformie Moodle, gdzie uczestnicy wymienią się propozycjami wdrożeń treści programowych różnymi metodami pracy. Praca grupy zostanie zogniskowana na procedurach rozwiązywania problemów, w których dominuje umiejętność argumentowania. Jednym z oczekiwanych efektów będzie stworzenie banku zadań sprzyjających rozwojowi umiejętności logicznego rozumowania i argumentowania.
Zakres:
Wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnych metod realizacji podstawy programowej. Dzielenie się praktyką w kształceniu umiejętności rozumowania i argumentowania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy do udziału w "Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki". Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×