IV/4 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dokumentacja wychowawcy klasy

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-28
Opis:
Sieć prowadzona będzie zarówno na platformie edukacyjnej, jak i podczas spotkań stacjonarnych – według harmonogramu ustalonego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Praca w sieci i kontaktowanie się drogą elektroniczną wymagać będzie systematyczności. Pozwoli to na szybsze przekazywanie informacji o konkursach, ciekawych spotkaniach, nowatorskich programach, jak również pomoże szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne czy wychowawcze.
Zakres:
Treści związane będą z nowościami w kwestii realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz będą wynikały z bieżących potrzeb uczestników.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-09-28
Data zakończenia: 2021-09-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie Sieci odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/4/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów