IV/3 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (zabawy muzyczne i gra na flażolecie)

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-10
Opis:
Sieć prowadzona będzie zarówno na platformie edukacyjnej, jak i podczas spotkań stacjonarnych – według harmonogramu ustalonego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Praca w sieci i kontaktowanie się drogą elektroniczną wymagać będzie systematyczności. Pozwoli to na szybsze przekazywanie informacji o konkursach, ciekawych spotkaniach, nowatorskich programach, jak również pomoże szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne czy wychowawcze. Uczestnictwo w sieciach jest bezpłatne, uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia.
Zakres:
Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-03-10
Data zakończenia: 2020-03-10
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci, które odbędzie się w godz. 16.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/3/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×