IV/10 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli chemii

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele chemii w szkołach podstawowych i ponadpostawowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-24
Opis:
Pierwszy moduł szkolenia poświęcony będzie prezentacji nowoczesnych form, metod i technik nauczania chemii. Część praktyczna to konstruowanie obudowy metodycznej, przygotowanie scenariuszy zajęć, kart pracy i zadań dla ucznia do pracy w szkole i poza jej terenem. Przedyskutowane zostaną zasady pracy i wsparcie metodyczne w procesie diagnozowania i indywidualizacji pracy z uczniem. W ostatniej części szkolenia uczestnicy podzielą się swoimi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy zawodowej
Zakres:
Zastosowanie nowoczesnych form, metod i technik w nauczaniu chemii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Scenariusze zajęć edukacyjnych oraz karty pracy, zadania utrwalające i ćwiczeniowe. Indywidualizacja procesu nauczania. Obudowa metodyczna, pakiety edukacyjne. Wymiana doświadczeń w zakresie nauczania chemii w warunkach pracowni chemicznej i w terenie. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-11-24
Data zakończenia: 2021-11-24
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Drugie spotkanie sieci odbędzie się w godz. 15.30–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, Halina Szczepaniec
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/10/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: VI - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach