IV/8 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii w szkole podstawowej

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii w szkołach podstawowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-08
Opis:
Pierwszy moduł szkolenia poświęcony będzie prezentacji nowoczesnych form, metod i technik nauczania biologii. Część praktyczna to konstruowanie obudowy metodycznej, przygotowanie scenariuszy zajęć, kart pracy i zadań dla ucznia do pracy w szkole i poza jej terenem. Przedyskutowane zostaną zasady pracy i wsparcie metodyczne w procesie diagnozowania i indywidualizacji pracy z uczniem. W ostatniej części szkolenia uczestnicy podzielą się swoimi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy zawodowej.
Zakres:
Zastosowanie nowoczesnych form, metod i technik w nauczaniu biologii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Scenariusze zajęć edukacyjnych oraz karty pracy, zadania utrwalające i ćwiczeniowe. Indywidualizacja procesu nauczania. Obudowa metodyczna, pakiety edukacyjne. Wymiana doświadczeń w zakresie nauczania biologii w warunkach pracowni biologicznej i w terenie. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-11-08
Data zakończenia: 2021-11-08
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na drugie spotkanie sieci, które odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/8/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: VI - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach