III/7 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii – „Metody aktywizujące na lekcjach biologii z wykorzystaniem TIK-u”

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii i przyrody.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-10-03
Opis:
Na początku spotkania doradczyni metodyczna przedstawi aplikacje i narzędzia TIK przydatne w nauczaniu biologii. Następnie zostaną pokazane projekty i filmy opracowane przez uczniów LO (w środowisku Canvy), dotyczące realizacji tematyki metabolizmu komórkowego. W drugiej części spotkania uczestnicy podzielą się wiedzą i przedstawią swoje dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania wybranych narzędzi TIK w codziennej praktyce szkolnej.
Zakres:
Sposoby realizacji zapisów treści podstawy programowej. Zastosowanie narzędzi TIK w nauczaniu biologii.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-10-03
Data zakończenia: 2023-10-03
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie inaugurujące prace Sieci odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu spotkania otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Sylwia Małecka
Trener: Sylwia Małecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/III/7/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: VII