III/13 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-09
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od omówienia zasad tworzenia programu autorskiego zgodnie z Rozporządzeniem w oparciu o prezentację multimedialną. Następnie przedstawiony zostanie przykładowy autorski program nauczania biologii. W kolejnej fazie zajęć nauczycielki i nauczyciele wymienią się doświadczeniami w zakresie tworzenia autorskich programów nauczania. Na zakończenie prowadząca zdiagnozuje potrzeby szkoleniowe uczestniczek i uczestników, by na tej podstawie ustalić tematy przyszłych spotkań w bieżącym roku szkolnym.
Zakres:
Autorski program nauczania a awans zawodowy nauczyciela. Rodzaje autorskich programów nauczania. Podstawy prawne w zakresie konstruowania autorskiego programu nauczania. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia autorskiego programu nauczania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-09
Data zakończenia: 2023-02-09
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie inaugurujące prace Sieci odbędzie się w godz. 15.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Sylwia Małecka
Trener: Sylwia Małecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/14/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX