IV/5 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-07
Opis:
Pierwszy, teoretyczny moduł zajęć poświęcony będzie nowoczesnym metodom i technikom nauczania biologii. W części praktycznej uczestnicy sieci skupią się na konstruowaniu obudowy metodycznej, przygotowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy i zadań dla ucznia do pracy w szkole i w terenie. Przedyskutowane zostaną zasady pracy i sposoby wsparcia metodycznego w procesie diagnozowania i indywidualizacji pracy z uczniem. W ostatniej części szkolenia uczestnicy podzielą się swoimi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy zawodowej.
Zakres:
Analiza i zastosowanie nowoczesnych metod i technik w nauczaniu biologii na różnych etapach edukacyjnych w praktyce szkolnej. Scenariusze zajęć edukacyjnych, karty pracy, zadania utrwalające, ćwiczeniowe. Indywidualizacja procesu nauczania. Obudowa metodyczna, pakiety edukacyjne. Wymiana doświadczeń w zakresie nauczania biologii w warunkach pracowni biologicznej i w terenie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-07
Data zakończenia: 2020-05-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle na czacie z Panią Małgorzatą Majewską ( od godz. 15.00).
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Małgorzata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/5/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak