III/12 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji". Trening kreatywności

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
24
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-11-28
Opis:
4K w edukacji” to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone osobnej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja) oraz zostanie stworzona przestrzeń online do dzielenia się wiedzą i materiałami tematycznymi. W miarę możliwości i potrzeb istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania stacjonarnego.
Zakres:
Kompetencje przyszłości. Krytyczne myślenie. Kreatywność. Komunikacja, kooperacja
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-11-28
Data zakończenia: 2023-11-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci, które odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu spotkania otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Osoby planujące udział w szkoleniu zachęcamy do przygotowania własnych doświadczeń w rozwijaniu kreatywności uczniów i uczennic. Jeżeli ktoś chce się podzielić swoimi przemyśleniami, narzędziami, ćwiczeniami w formie krótkiej prezentacji proszony jest o kontakt z prowadząca szkolenie mkostecka@zcdn.edu.pl
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/III/12/2
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak