IV/13 Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Doradcy zawodowi, nauczyciele pełniący funkcję doradców zawodowych, nauczyciele wychowawcy
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-26
Opis:
Spotkanie rozpocznie się omówieniem różnic pomiędzy rozmowami doradczymi: indywidualną i grupową, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości popełnianych przez doradców zawodowych podczas ich prowadzenia. Na przykładach ukazane zostanie, jak takie nieprawidłowości wpływają na postawy ludzi i ich wybory. Następnie uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób należy realizować treści z doradztwa zawodowego na poszczególnych przedmiotach i w różnych typach szkół. W kolejnym etapie szkolenia nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie pozyskiwania podmiotów gospodarczych i instytucji do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy poznają nowoczesne metody i narzędzia marketingowe niezbędne do pozyskiwania ww. jednostek. W trakcie zajęć zastosowane zostaną następujące metody: dyskusja, burza mózgów, film, studium przypadku.
Zakres:
Rozmowa doradcza indywidualna i zbiorowa. Charakterystyka elementów rozmów doradczych. Zasady pracy z jednostką a zasady pracy w grupie. Rola i znaczenie doradztwa zawodowego w kształceniu ogólnym i zawodowym. Nowoczesne metody pozyskiwania instytucji i podmiotów gospodarczych niezbędnych w kreowaniu systemu kształcenia i doradztwa zawodowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2021-10-26
Data zakończenia: 2021-10-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/13/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak