IV/9 Sieć współpracy i samodoskonalenia pedagogów szkolnych - II grupa

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
pedagodzy wszystkich etapów edukacyjnych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-01-18
Opis:
W ramach sieci planowane są spotykania ze specjalistami i ekspertami w wybranych obszarach – pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicielami stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz ucznia i rodziny. Spotkania będą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, wypracowywania inspirujących materiałów, opracowywania programów i innowacji pedagogicznych. Prowadzone będą w formie wykładów, zajęć superwizyjnych w oparciu o studium przypadku, warsztatów.
Zakres:
Dokumentacja pedagoga szkolnego – obowiązujące rozporządzenia i akty prawne. Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi i psychologicznymi; uczeń zdolny. Zasady prowadzenia interwencji pedagogiczno-psychologicznych. Jak mądrze stawiać granice, aby się nie wypalić.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-01-18
Data zakończenia: 2020-01-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
spotkanie sieci odbędzie się w godz. 10.00–13.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/9/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×