V/17 Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
dyrektorzy szkół podstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-03-13
Opis:
Głównym celem jest wsparcie dyrektorów szkół w procesie zarządzania placówką oświatową. Ważnym elementem pracy dyrektora jest również wymiana doświadczeń oraz budowanie sieci współpracy dyrektorów. Analiza potrzeb dokumentacyjnych, umiejętności komunikacyjne w relacji z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, rozwiązywanie sytuacji problemowych oraz współpraca z rodzicami.
Zakres:
Analiza zadań dyrektora jako menadżera współczesnej placówki oświatowej. Rozwiązywanie problemów zarządczych i prawnych. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi. Egzaminy zewnętrzne w placówce oświatowej
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3 stacjonarne + 10 e-learningu
Data rozpoczęcia: 2019-03-13
Data zakończenia: 2019-06-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na I spotkanie w godz. 13.30-16.00
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Janusz Cymerman
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/V/17/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak