IV/14 Sieć współpracy bibliotekarzy szkolnych - dokumentacja biblioteki szkolnej (Świnoujście)

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Biblioteka szkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele bibliotekarze szkolni wszystkich typów placówek oświatowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-30
Opis:
Spotkanie inauguracyjne rozpocznie się prezentacją najnowszych form i metod pracy z czytelnikiem. W części praktycznej nauczyciele - bibliotekarze będą dzielić się doświadczeniami i pomysłami, które przyczyniają się do wzrostu czytelnictwa. Drugie spotkanie dotyczyć będzie realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Po krótkim wykładzie przypominającym założenia Programu rozpocznie się dyskusja na temat sposobów realizacji NPRCZ w poszczególnych placówkach.
Zakres:
Rozwijanie kompetencji oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Prezentacja dobrych praktyk oraz ciekawych rozwiązań stosowanych w pracy z czytelnikiem. Proponowanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną. Współpraca w realizacji rządowych Programów Rozwoju Czytelnictwa.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2019-10-30
Data zakończenia: 2019-10-30
Adres: Biblioteka mieszcząca się w Liceum Ogólnokształcącym w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 2
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 10.00–13.00.
Prowadzący:
Koordynator: Romualda Stefanowicz
Trener: Romualda Stefanowicz
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/14/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak