V/10 Sieć współpracy nauczycieli techniki

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
nauczyciele techniki
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-06
Opis:
Głównym celem formy jest uświadomienie uczestnikom istotnej roli przedmiotu technika w przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej. Współpraca w ramach sieci umożliwi nauczycielom wymianę doświadczeń w zakresie działań praktycznych, które będą wykonywali uczniowie, wymaganej dokumentacji technicznej oraz właściwego doboru materiałów i narzędzi. Omawiane będą także zasady bezpieczeństwa oraz kompetencje ogólnotechniczne (związane między innymi z prawidłowym rozwojem manualnym). Będą również eksponowane treści związane z edukacją na rzecz bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, uczestniczących w nim jako piesi i rowerzyści
Zakres:
Analiza zapisów i działań oraz warunków realizacji określonych w podstawie programowej techniki. Treści nauczania w zakresie: kultury pracy, wychowania komunikacyjnego, inżynierii materiałowej, dokumentacji technicznej, mechatroniki, technologii wytwarzania. Wygospodarowanie miejsca na pracownię techniczną w szkole oraz jej wyposażenie
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8h zajęć stacjonarnych + 12h e-learning
Data rozpoczęcia: 2018-10-06
Data zakończenia: 2019-06-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 217
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie Sieci odbędzie się 6 października w godz. 10.00-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/V/10/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak