V/9 Sieć współpracy nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa - szkoły podstawowe
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-20
Opis:
Głównym celem proponowanej formy jest uświadomienie uczestnikom bardzo ważnej roli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w przygotowaniu uczniów do kreowania pełnego bezpieczeństwa społeczności szkolnej, odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych oraz konieczności przygotowania młodzieży do: niesienia pierwszej pomocy w przypadkach najcześciej pojawiających się urazów kończyn, zranień, otarć, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne w ujęciu indywidualnym i zbiorowym
Zakres:
Analiza zapisów i działań oraz warunków realizacji określonych w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół podstawowych. Treści nauczania w zakresie: bezpieczeństwa państwa, działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych), podstaw pierwszej pomocy, edukacji zdrowotnej. Przygotowanie do rozwiązywania sytuacji problemowych związanych z organizacją zajęć. Pozyskiwanie do współpracy instytucji i osób. Tworzenie innowacji pedagogicznych w szkole
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4h zajęć stacjonarnych + 12h e-learning
Data rozpoczęcia: 2018-10-20
Data zakończenia: 2019-06-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie Sieci odbędzie się 20 października w godz. 10.00-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/V/9/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak