V/11 Nauczyciel pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Pedagogika specjalna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciel pracujący z dzieckiem z niepełnosprawnością
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-03-12
Opis:
W czasie pracy sieci odbędą się dwa spotkania stacjonarne. Pozostał elementy zostaną zrealizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej. W czasie pierwszego spotkania uczestnicy poznają zasady uczestniczenia w sieci. Będą mogli zgłosić swoje propozycje tematów. Drugie spotkanie jest przewidziane na zakończenie cyklu i będzie dotyczyło podsumowania pracy sieci. Na spotkaniach online uczestnicy będą dzielić się swoimi pomysłami, rozwiązaniami i doświadczeniami na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej, metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z niepełnosprawnością, dostosowaniem treści edukacyjnych do orzeczeń, pomysłami na zebrania. Omówione zostaną także tematy zgłoszone przez uczestników
Zakres:
Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Trudne zachowania dzieci z niepełnosprawnością. Ocenianie i dostosowanie wymagań zgodnie z orzeczeniami. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10h (2 spotkania x 5h) + praca on-line
Data rozpoczęcia: 2019-03-12
Data zakończenia: 2019-06-15
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Termin spotkania sieci nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością został przeniesiony z 5 marca na 12 marca w godz. 14.30-18.30.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/V/11/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak