IV/1 Młodzi nauczyciele. Sieć współpracy i samokształcenia

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
-
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-09
Opis:
Celem pierwszego, organizacyjnego spotkania sieci będzie integracja uczestników, rozpoznanie ich potrzeb oraz ustalenie celów i harmonogramu pracy, omówienie propozycji pracy. Kolejne spotkania sieci, z udziałem ekspertów, skoncentrują się wokół sfer funkcjonowania nauczycieli: aktów prawnych i dokumentów regulujących pracę nauczycielek/nauczycieli oraz szkoły, a także organizacyjnych aspektów pracy, wychowania dzieci i młodzieży w klasie szkolnej, współpracy z rodzicami. Szczegółowa tematyka spotkań zostanie ustalona po rozpoznaniu potrzeb uczestników sieci. Spotkania będą uzupełnianie działaniami na platformie internetowej, która będzie służyła wymianie doświadczeń oraz zasobów między uczestnikami sieci.
Zakres:
Praca nauczycielki stażystki/nauczyciela stażysty w świetle prawa oświatowego. Dokumenty regulujące pracę szkoły. Działania wychowawcze w klasie. Współpraca z rodzicami. Praca online. Niezbędnik młodego nauczyciela.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-12-09
Data zakończenia: 2021-12-09
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci, które odbędzie się w godz. 16.30–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Julia Karapuda
Trener: dr Julia Karapuda
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/1/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak