IV/5 MatemaTIK przy tablicy. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-17
Opis:
Sieć będzie prowadzona głównie na platformie edukacyjnej, ale zaplanowane są również spotkania stacjonarne – harmonogram zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną nowe aplikacje, które sprawdziły się u innych matematyków i są przez nich rekomendowane. Aktywność będzie się koncentrować na takich narzędziach, które można wykorzystać w różnych sytuacjach i w różnych formach pracy – stacjonarnej i online.
Zakres:
Podstawowe zasady korzystania z dostępnych aplikacji. Warsztat pracy nauczyciela matematyki. Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk. Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK-u
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-11-17
Data zakończenia: 2021-11-17
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Drugie szkolenie sieci odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/5/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak