IV/3 Małe szkoły. Sieć współpracy i samokształcenia

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący w małych szkołach podstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Celem pierwszego, organizacyjnego spotkania sieci będzie integracja uczestników, rozpoznanie ich potrzeb oraz ustalenie celów i harmonogramu pracy. Kolejne spotkania sieci, z udziałem ekspertów, będą się koncentrowały wokół trzech sfer funkcjonowania nauczycieli: wychowania, dydaktyki oraz organizacyjnych aspektów pracy nauczyciela. Szczegółowa tematyka spotkań zostanie ustalona po rozpoznaniu potrzeb uczestników sieci. Spotkania będą uzupełnianie działaniami na platformie internetowej, która będzie służyła wymianie doświadczeń oraz zasobów między uczestnikami sieci.
Zakres:
Zasoby i ograniczenia pracy w małych szkołach. Działania wychowawcze w małych środowiskach. Metodyka pracy z niewielką grupą uczniów. Rozwiązania organizacyjne wspierające jakość pracy szkoły. Niezbędnik nauczyciela pracującego w małej szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbyło 29 września na platformie e-learningowej. Zapraszamy na kolejne spotkanie 16 grudnia w godz. 16.30-18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Julia Karapuda
Trener: dr Julia Karapuda, dr Natalia Cybort-Zioło
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/3/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak