III/8 Komiks w edukacji – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Warsztaty komiksowe dla nauczycieli (spotkanie stacjonarne)

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykorzystujący komiks w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
26
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-14
Opis:
Praca w ramach sieci zaplanowana jest na co najmniej 8 spotkań, w większości w formule online, a w razie potrzeby dopuszczana jest forma stacjonarna. Nauczyciele i nauczycielki będą dzielić się swoimi sposobami wykorzystania komiksu w pracy edukacyjnej . Koordynatorka będzie pełniła funkcję facylitatorki tych spotkań.
Zakres:
Komiks w edukacji humanistycznej. Przegląd nowości komiksowych przydatnych do realizacji podstawy programowej. Nowoczesne narzędzia edukacyjne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-02-14
Data zakończenia: 2023-02-14
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: Biblioteka Pedagogiczna
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci, które odbędzie się w formie stacjonarnej w godz. 12.00 –14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/8/4
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów