I/G/13 Mentor – jego rola i zadania w awansie zawodowym

Forma realizacji:
Seminarium
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-10-04
Opis:
W trakcie zajęć zostanie przeanalizowane prawo oświatowe dotyczące obszaru awansu zawodowego. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami mentora. Nauczyciele przeanalizują możliwości współpracy z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole. Na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań.
Zakres:
Zadania i rola mentora w przygotowaniu nauczyciela do zawodu. Podstawa prawna w zakresie awansu zawodowego nauczyciela początkującego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-10-04
Data zakończenia: 2023-10-04
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.30–20.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. https://zcdn.akademia.korbank.pl/ren-jk9-uym
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/G/13/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak