I/I/8 Uczniowie z Ukrainy – przewodnik dla dyrektora

Forma realizacji:
Seminaria
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
23
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-06-01
Opis:
Seminarium „Uczniowie z Ukrainy – przewodnik dla dyrektora” jest okazją do zapoznania się z informacjami prawnymi oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przyjęcia do szkoły uczniów z Ukrainy. Podczas spotkania zostaną przedstawione również zadania, które stoją przed nauczycielami pracującymi z obcokrajowcami – w kontekście dydaktycznym, wychowawczym, współpracy z rodzicami.
Zakres:
Regulacje prawne. Procedura przyjęcia – praktyczne wskazówki. Zadania nauczycieli pracujących z uczniem obcokrajowcem. Współpraca z rodzicami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-06-01
Data zakończenia: 2023-06-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Seminarium odbędzie się w godz. 16.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: Joanna Majchrzak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/I/8/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IV