I/K/3 Konwersatorium dla nowo powołanej kadry kierowniczej

Forma realizacji:
Seminaria
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nowo powołana kadra kierownicza placówek oświatowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-27
Opis:
W pierwszej części przedstawione zostaną za pomocą prezentacji multimedialnej pojęcia: lider, menadżer, przywódca edukacyjny. Następnie wypracowana zostanie (metodą warsztatową) check-lista dla dyrektora sprawującego nadzór nad różnymi obszarami pracy szkoły.
Zakres:
Analiza prawa oświatowego w zakresie pracy szkoły w okresie pandemii. Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora placówki. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy szkoły w warunkach trwającej epidemii.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10 (2x5godz.)
Data rozpoczęcia: 2021-09-27
Data zakończenia: 2021-10-04
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konwersatorium obejmuje 2 spotkania. Spotkanie pierwsze odbędzie się 27 września w godz. 12.00–15.00 Drugie spotkanie odbędzie się 4 października w godz. 12.00-15.00 Oba spotkania odbędą się na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Miętus
Trener: Janusz Cymerman, Beata Miętus
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/K/3/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak