I/J/10 Konwersatorium dla nowo powołanej kadry kierowniczej

Forma realizacji:
Seminaria
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-28
Opis:
W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) pojęcia: lider, menadżer, przywódca edukacyjny. Następnie wypracowana zostanie (metodą warsztatową) check-lista dla dyrektora sprawującego nadzór nad różnymi obszarami pracy szkoły.
Zakres:
Dyrektor jako lider: menadżer czy przywódca edukacyjny. Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Rola i zadania dyrektora.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10 godzin (2x5 godz)
Data rozpoczęcia: 2019-10-28
Data zakończenia: 2019-11-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , ul. gen. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
I spotkanie odbędzie się 28 października w godz. 13.00–16.00; II spotkanie odbędzie się 18 listopada w godz. 13.00–16.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Miętus
Trener: Janusz Cymerman, Beata Miętus
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/J/10/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×