II/3 Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
60 zł
Data rozpoczęcia:
2019-11-16
Opis:
W pierwszej części kursu prezentowane są podstawy prawne organizowania wycieczek szkolnych i baza turystyczno-edukacyjna z jakiej można korzystać. Następnie dyskutowane są z uczestnikami zadania oraz obowiązki kierownika i opiekunów wycieczek, a także zasady planowania i realizowania wycieczek. W drugiej części prezentowane są zasady BHP z uwzględnieniem specyfiki organizowanych wycieczek i przećwiczone zostaną praktycznie metody udzielania pierwszej pomocy.
Zakres:
Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako ważne elementy szkolnej edukacji. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach podczas wycieczek.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-11-16
Data zakończenia: 2019-11-16
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Kurs odbędzie się w godz. 10..00–15.00
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak, Tadeusz Twardowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/II/3/2
Oferta: 2019/2020
Termin płatności: 2019-11-11
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×